กิจกรรม Popular Vote ผลิตภัณฑ์สินค้าประกวดรางวัล A-Product Premium ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

กิจกรรม Popular Vote ผลิตภัณฑ์สินค้าประกวดรางวัล A-Product Premium ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

รายละเอียดและเงื่อนไขกิจกรรม

  1. ระยะเวลาในการเปิดรับโหวต : วันที่ 25 ธันวาคม 2566 – 15 มกราคม 2567
  2. ช่องทางการโหวต : Google form (Link : https://forms.gle/TFGYRGJXbzAWNSSJ9)
  3. รางวัล : กระเป๋า A-Product สุดชิค รุ่น 3 จำ นวน 100 รางวัล (รางวัลละ 1 ใบ)
  4. วิธีการคัดเลือกรางวัล : แบบสุ่ม (Random)
  5. ข้อจำ กัด : 1 คนสามารถโหวตได้ 1 ครั้ง
  6. วันที่ประกาศผล : วันที่ 19 มกราคม 2567
  7. ช่องทางการประกาศผล : website : https://baac-farmersmarket.com/
  8. ริ่มจัดส่งของสัมมนาคุณ : ภายในเดือนมกราคม 2567 หลังการประกาศรายชื่อ

เงื่อนไข :

      – ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่น หรือทอนเป็นเงินสดได้

      – กรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด

      – หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

Loading