ประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านบน BAAC-Farmersmarket ง่ายๆ เพียง 5 ขั้นตอน

BAAC-FarmersMarket ขอเชิญชวนลูกค้า ธ.ก.ส. ที่มีสินค้าและบริการ ร่วมประชาสัมพันธ์สินค้าของท่าน

บน BAAC-FarmersMarket ด้วยขั้นตอนง่ายๆ เพียง 5 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 เปิดบัญชีผู้ใช้งานของ BAAC-FarmersMarket

กด “ลงทะเบียนผู้ประกอบการ” บริเวณด้านมุมขวาบนของเว็ปไซต์ แล้วกรอกข้อมูลในสดมภ์ต่างๆ
และติ๊กยอมรับเงื่อนไข ข้อกำหนด และนโยบายต่างๆ แล้วจึงกด “บันทึก”


ขั้นตอนที่ 2 ยืนยันตัวตนทาง E-mail และเข้าสู่ระบบ

เมื่อกด “บันทึก” บนแบบฟอร์มแล้ว ระบบจะส่ง E-mail ยืนยันตัวตนไปให้ทาง E-Mail ที่กรอกไว้ข้างต้น
(บางครั้งอาจะเข้าไปอยู่ใน Junk Mail หรือ Spam Mail) ให้ผู้สมัครกด Link ยืนยันตัวตนภายใน E-mail
ตัวอย่างตามภาพ


และเมื่อยืนยันตัวตนเสร็จสิ้นแล้ว ท่านสามารถเข้าสู่ระบบได้ที่ https://baac-farmersmarket.com/wp-login.php
โดยใช้ Username(หรือ E-mail) และรหัสผ่านที่สมัครไปข้างต้นในการ Log-in แล้วกด “เข้าสู่ระบบ”


ขั้นตอนที่ 3 ขึ้นทะเบียนสินค้า พร้อมระบุช่องทางการขาย

เมื่อผู้ใช้ Log-in เข้าสู่ระบบแล้ว สามารถขึ้นทะเบียนสินค้าได้โดยในแถบเมนูด้านซ้าย (แถบ 3 ขีด
กรณีใช้บนโทรศัพท์มือถือ) ให้กดเมนู “สินค้า” > “เพิ่ม”


กรอกข้อมูลสินค้าของท่าน โดยแต่ละสดมภ์มีรายละเอียดในการกรอกดังนี้

• สดมภ์ “ชื่อสินค้า” เพื่อให้ชื่อสินค้าสามารถสื่อตรงตามรูปแบบที่เว็บไซต์ได้กำหนดไว้ให้ท่านกรอก
“ชื่อสินค้า ขนาดสินค้า ตรา ชื่อแบรนด์สินค้า” ดังตัวอย่างเช่น “น้ำมะนาวคั้นสด ขนาด 500 มล. ตรา
มะนาวนะบัดนาว”


• สดมภ์ “คำอธิบาย” ให้กรอกคำอธิบาย สรรพคุณ วิธีการใช้ มาตรฐานสินค้า หรือคำอธิบายอื่นๆ
เพิ่มเติมเพื่อให้ผู้อ่านเกิดความสนใจ และมีความเข้าใจในตัวสินค้าของท่าน


• สดมภ์ “หมวดหมู่สินค้า” ให้ท่านเลือก หมวดหมู่ให้ตรงกับสินค้าของท่านที่ขึ้นทะเบียน (สามารถ
เลือกได้มากกว่า 1 รายการ)


• สดมภ์ “รูปภาพสินค้า” จะเป็นภาพที่ขึ้นแสดงบนหน้าปกสินค้าของท่าน ให้ท่านอัพโหลดรูปภาพสินค้า
ของท่าน โดยคลิก “ใส่รูปสินค้า>เลือกหลายไฟล์” แล้วเลือกไฟล์ภาพในเครื่องของท่าน แล้วกด
“ใส่รูปสินค้า”
• สดมภ์ “แกลอรี่สินค้า” จะเป็นภาพเพิ่มเติมจาก สดมภ์ “รูปภาพสินค้า” หากท่านมีภาพสินค้าเพิ่มเติม
สามารถมาเพิ่มในสดมภ์นี้ได้ โดยขั้นตอนจะเหมือนกับในสดมภ์ “รูปภาพสินค้า” ทุกประการ


• สดมภ์ “Custom Field ต่างๆ” นั้้นถือว่าเป็นสดมภ์ที่สำคัญที่สุด เพราะจะเป็นรายละเอียดที่ช่วยให้ผู้ที่
สนใจสามารถติดต่อ กับท่านได้ โดยในส่วนของ Shopee / Lazada / Line Official / Facebook / Website
ให้ท่านนำ Link URL ของช่องทางที่ท่านมีมาวาง เพื่อที่ผู้ใช้จะสามารถเข้าถึงร้านค้าของท่านได้อย่างสะดวก
และถูกต้อง


• สดมภ์ “ข้อมูลสินค้า” ให้ท่านกรอก เฉพาะในส่วนของ “ราคาปกติ” และ “ราคาที่ลด”(ถ้ามี)ส่งให้ตรวจทาน เมื่อกรอกข้อมูลตามข้างต้นครบถ้วนแล้ว ให้ท่าน ย้อนกลับขึ้นมา แล้วกด “ส่งให้ตรวจทาน”
ใน สดมภ์ “เผยแพร่” ตามภาพตัวอย่างขั้นตอนที่ 4 รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล

เมื่อท่านกด “ส่งให้ตรวจทาน” แล้ว ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่จะเป็นผู้ตรวจทานข้อมูล รวมทั้งรายละเอียด
ต่างๆว่าตรงกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยจะอนุมัติให้ในวันทำการถัดไป

ขั้นตอนที่ 5 เสร็จสิ้น

เมื่อ ธ.ก.ส. ดำเนินการอนุมัติแล้ว สินค้าของท่านจะปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ในทันที

หากท่านใดพบปัญหาติดขัดในการขอขึ้นทะเบียน หรือต้องการให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม สามารถ
สอบถามมาได้ที่ LINE O/A : BAAC-FarmersMarket (@622csbeo)

Loading