Mulberry Juice

โดยประมาณ 120.00฿

ช่องทางการติดต่อซื้อขาย : กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหมแม่ฮ่องสอน
หมายเลขโทรศัพท์ : 0936851502
ที่อยู่ : แม่ฮ่องสอน

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหมแม่ฮ่องสอน

นส.ณิชทิพย์ มูลแก้ว

33/1 ม.3

ต.ผาบ่อง

อ.เมืองแม่ฮ่องสอน

จ.แม่ฮ่องสอน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ สั่งซื้อสินค้า

หมายเลขโทรศัพท์ : 062-791-6596

Category: Tag:
อย.

Description

น้ำมัลเบอรี่ จากต้นหม่อน ปลอดสารเคมี