ประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านบน BAAC-Farmersmarket ง่ายๆ เพียง 5 ขั้นตอน

BAAC-FarmersMarket ขอเชิญชวนลูกค้า ธ.ก.ส. ที่มีสินค้าและบริการ ร่วมประชาสัมพันธ์สินค้าของท่าน บน BAAC-FarmersMarket ด้วยขั้นตอนง่ายๆ เพียง 5 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 เปิดบัญชีผู้ใช้งานของ BAAC-FarmersMarket กด “ลงทะเบียนผู้ประกอบการ” บริเวณด้านมุมขวาบนของเว็ปไซต์ แล้วกรอกข้อมูลในสดมภ์ต่างๆและติ๊กยอมรับเงื่อนไข ข้อกำหนด และนโยบายต่างๆ แล้วจึงกด “บันทึก” ขั้นตอนที่ 2 ยืนยันตัวตนทาง E-mail และเข้าสู่ระบบ เมื่อกด “บันทึก” บนแบบฟอร์มแล้ว ระบบจะส่ง E-mail ยืนยันตัวตนไปให้ทาง E-Mail ที่กรอกไว้ข้างต้น(บางครั้งอาจะเข้าไปอยู่ใน Junk Mail หรือ Spam Mail) ให้ผู้สมัครกด Link ยืนยันตัวตนภายใน E-mailตัวอย่างตามภาพ และเมื่อยืนยันตัวตนเสร็จสิ้นแล้ว ท่านสามารถเข้าสู่ระบบได้ที่ https://baac-cluster.th1.proen.cloud/wp-login.php โดยใช้ Username(หรือ E-mail) และรหัสผ่านที่สมัครไปข้างต้นในการ Log-in แล้วกด“เข้าสู่ระบบ” […]

Loading

Avatar

Zeal

March 31, 2023