Processed Fish

โดยประมาณ 30.00฿

ช่องทางการติดต่อซื้อขาย :
หมายเลขโทรศัพท์ : 0633397481
ที่อยู่ : ปทุมธานี

ปลาเส้น  ปลากรอบ  ปลาแดดเดียว

นายวีรวงศ์   ปั้นทองสุข

เลขที่ 9 หมู่ 13

ต.ลำไทร

อ.ลำลูกกา

จ.ปทุมธานี

สอบถามรายละเอียด หรือ สั่งซื้อสินค้า

หมายเลขโทรศัพท์ : 063-339-7481 , 093-198-2491

Category: Tag:
อย.

Description

อาหารที่ทำจากปลา  สะอาด  รสอร่อย