Northern Thai Fish Sausage

โดยประมาณ 100.00฿

ช่องทางการติดต่อซื้อขาย : วสช.กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงดงตะเคียน
หมายเลขโทรศัพท์ : 0899520817
ที่อยู่ : เชียงราย

วสช.กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงดงตะเคียน

คุณวิโรจน์   ศรีเจริญจิตร์

56 ม.21

ต.เจริญเมือง

อ.พาน

จ.เชียงราย

***ออกร้านแสดงสินค้า

หมายเลขโทรศัพท์ : 089-952-0817

Category: Tag:
อย.

Description

ไส้อั่ว ทำจากเนื้อปลา