เบาะสมาธิยางพารา ขนาด 50×55 ซม.

ราคาโดยประมาณ 650.00฿

ช่องทางการติดต่อซื้อขาย : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเย็บผ้าเครื่องนอนยางพารา
หมายเลขโทรศัพท์ : 0861339472
ที่อยู่ : กำแพงเพชร

ช่องทางการติดต่อซื้อขาย : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเย็บผ้าเครื่องนอนยางพารา

ที่อยู่ 8/2 หมู่3

ต.เขาคีริส

อ.พรานกระต่าย

จ.กำแพงเพชร 62110

หมายเลขโทรศัพท์ : 086-133-9472

รายละเอียดเพิ่มเติม

ขนาด 50×55 ซม. ลดจุดกดเจ็บจากการนั่งปฏิบัติธรรมเป็นเวลานาน ใช้เป็นสังฆทานสำหรับถวายพระ อายุการใช้งาน 5-10 ปี ไม่ยุบแบน มีปลอก ซักได้