เม็ดมะม่วงหิมพานต์ เม็ดขาว Cashew Nut

65.00฿

ช่องทางการติดต่อซื้อขาย : ร้านกาหยี ภูเก็ต น้องโอ
หมายเลขโทรศัพท์ : 076354518
ที่อยู่ : ภูเก็ต

ช่องทางการติดต่อซื้อขาย : ร้านกาหยี ภูเก็ต น้องโอ

108 /55 หมู่ 1 ซอยไพศาล ถนนเจ้าฟ้า(ตะวันออก)

ต.วิชิต

อ.เมือง

จ.ภูเก็ต

เบอร์โทร 076-354-518

มือถือ: 086-944-3508

รายละเอียดเพิ่มเติม

เป็นเม็ดมะม่วงหิมพานต์ หรือ กาหยี รสธรรมชาติ 100% ผ่านการคัดสรรเกรด A

และผ่านกระบวนฆ่าเชื้ออย่างดีและปลอดภัยต่อผู้บริโภค