ข้าวก่ำพะเยา แพ็คสูญญากาศละ 1 กก.

ราคาโดยประมาณ 85.00฿

ช่องทางการติดต่อซื้อขาย : วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนต.จุน
หมายเลขโทรศัพท์ : 0932682609
ที่อยู่ : พะเยา

ช่องทางการติดต่อซื้อขาย : วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนต.จุน

ที่อยู่ : เลขที่ 106/1 หมู่ 16

ต.จุน

อ.จุน

จ.พะเยา

หมายเลขโทรศัพท์ : 093-268-2609

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้าวก่ำล้านนาอินทรีย์ จากบ้านสร้อยศรี อ.จุน จ.พะเยา ปลูกในสภาพแวดล้อมที่ปลอดมลพิษและปราศจากการใช้สารเคมี ข้าวก่ำล้านนาลำต้นมีลักษณะเป็นสีม่วงเข้มหรือสีดำ เปลือกเมล็ดสีม่วง เมล็ดข้าวกล้องสีม่วง ข้าวก่ำอมก๋อย ลำต้นมีลักษณะเป็นสีม่วงปนเขียว เมล็ดข้าวกล้องและเยื่อหุ้มเมล็ดสีม่วง ข้าวก่ำพะเยา ลำต้นมีลักษณะเป็นสีม่วง มีเมล็ดข้าวกล้องสีม่วงเช่นกันข้าวก่ำพันธุ์พื้นเมือง ลำต้นมีลักษณะเป็นสีม่วง สีม่วงปนเขียว หรือสีเขียว เมล็ดข้าวกล้องสีฟาง และสีฟางอมม่วง

มาตรฐานสินค้า ใบรับรอง Organic Thailand