Batik house

โดยประมาณ 690.00฿

ช่องทางการติดต่อซื้อขาย : บ้านบาติก
หมายเลขโทรศัพท์ : 0867477359
ที่อยู่ :

คุณณภัทร   สนศรีชัย

6 ม.1

ต. บางนาค

อ. เมืองนราธิวาส

จ. นราธิวาส

สบถามราคา หมายเลขโทรศัพท์ : 086-747-7359 , 095-440-6706 , 086-595-2004

Category: Tags:

Description

ผ้าบาติก