[สินเชื่อ] สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19

ธ.ก.ส. เคียงคู่ทุกวิกฤตไปพร้อมเกษตรกรทุกคน “โครงการสินเชื่อสู้ภัย COVID-19”

เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการดำรงชีวิตให้แก่ประชาชน

📥 ลงทะเบียนสินเชื่อสู้ภัยโควิดได้ง่ายๆ ผ่านช่องทาง Line : @ฺBAACFamily

✅ วงเงินกู้รายละไม่เกิน 10,000 บาท

✅ ปลอดต้นเงินและดอกเบี้ย 6 งวดแรก

✅ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.35 ต่อเดือน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา หรือทาง Call Center 0 2555 0555

Loading