ปุ๋ยอินทรีย์ ขนาด 500 กรัม จาก ไร่ภูตะวันออร์แกนิคฟาร์ม

ราคาโดยประมาณ 20.00฿

ช่องทางการติดต่อซื้อขาย : ภูตะวันออแกร์นิคฟาร์ม
หมายเลขโทรศัพท์ :
ที่อยู่ : อำนาจเจริญ

ภูตะวันออแกร์นิคฟาร์ม

รายละเอียดเพิ่มเติม

ปุ๋ยอินทรีย์ผง

ผลิตจากกากตะกอนโรงงานน้ำตาล(Filter Cake) 100% เป็นปุ๋ยอินทรีย์แท้ 100 %

มีธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริมที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช

ช่วยเพิ่มอินทรียวัตถุให้กับดิน และปรับปรุงโครงสร้างดิน

มีลักษณะเป็นผงใช้ได้ทุกระยะการเจริญเติบโตของพืช กระจายตัวและคลุกเคล้าดินได้ง่าย

ไม่มีเมล็ดวัชพืชปลอมปนเพราะผ่านกระบวนการหมักที่สมบูรณ์

สามารถใช้เป็นปัจจัยการผลิตในการผลิตพืชอินทรีย์

 

** หมายเหตุ : ราคาและรายละเอียดสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลา ผู้ซื้อต้องยืนยันราคาขายกับผู้ขายอีกครั้งก่อนทำการสั่งซื้อทุกครั้ง

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ปุ๋ยอินทรีย์ ขนาด 500 กรัม จาก ไร่ภูตะวันออร์แกนิคฟาร์ม”

Your email address will not be published.

Quality
Price
Service