กล้วยสุกทอด เบรคแตก (กล้วยน้ำว้า) ขนาด 1,000 กรัม ตรา แม่อารักษ์

ราคาโดยประมาณ 210.00฿

ช่องทางการติดต่อซื้อขาย : วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูปแม่อารักษ์
หมายเลขโทรศัพท์ : 084-715-5656
ที่อยู่ : หนองคาย

วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูป “แม่อารักษ์”

รายละเอียดเพิ่มเติม

กล้วยสุกทอดเบรกแตก

เป็นกล้วยน้ำว้าสุกห่าม มีสีเขียวปนเหลือง รสหวาน อมเปรียวนิดๆ ขึ้นอยู่กับความสุกงอมของกล้วย หวาน อมเปรียวนิดๆ ธรรมชาติจากกล้วย 100%

เราไม่ได้แค่ทอด เมื่อทอดเสร็จแล้วเราก็จะมาอบลมร้อนด้วยเตาถ่านแบบดั้งเดิม นาน 4 ชั่วโมง เพื่อรีดน้ำมัน ลดกลิ่นหืนน้ำมัน กรอบมากยิ่งขึ้น อร่อยมากขึ้น เป็นวิธีการถนอมอาหารแบบภูมิปัญญาชาวบ้านแบบดั้งเดิม เราทำแบบนี้มานานนับ 10 กว่าปี

เราซื้อถ่านจากชาวบ้านเพื่อนำมาอบขนม ซื้อวัตถุดิบจากชุมชน ชาวบ้านเป็นคนปลูกกล้วย นำมาส่งให้เราคนละเล็กคนละน้อย กล้วยจากสวนหัวไร่ปลายนา บางสวนก็ปลูกเยอะ เป็นกล้วยที่ชาวบ้านปลูกบนภูเขา ไม่ต้องใส่ปุ๋ย ไม่ต้องพรวนดิน ไม่ต้องรดน้ำ ในดินภูเขามีแร่ธาตุอยู่มากมาย และใกล้แม่น้ำโขงที่มีอารยธรรมมายาวนาน ภูมิอากาศที่ดี ทำให้กล้วยมีอัตลักษณ์ที่ชัดเจนในเรื่องของรสชาติอร่อยตั้งแต่วัตถุดิบ แม้กระทั้งผลสุก จนนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ประจำชุมชนของเราที่รู้จักกัน

เราผลิตและแปรรูปในชุมชน ยังไม่มีเครื่องจักร การผลิตยังต้องใช้มือและจ้างแรงงานชาวบ้านเป็นหลัก รับซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากชาวบ้าน กล้วย เผือก มัน ฟักทอง ในชุมชนเพื่อนำมาแปรรูป จากต้นน้ำ มาสู่ปลายน้ำ เราถนัดการแปรรูป เราเป็นเกษตรแปรรูป ผลิตและจำหน่าย ทำให้เกิดวัฏจักรการหมุนเวียนแบบนี้ในชุมชน

เกิดความเสถียรภาพในชุมชน มีรายได้ในการดำรงชีพ คือเสน่ห์ของชุมชน กระบวนการผลิตทุกขั้นตอน ทุกคนหรือนักท่องเที่ยวสามารถเดินชมกระบวนการผลิตได้ทุกขั้นตอน กล้วยที่นำมาผลิตก็เป็นกล้วยจากชาวบ้าน จากคนละเล็กคนละน้อย เมื่อรวมกันต่อวันก็ทำให้กล้วยมีมากพอในการผลิตในแต่ละวัน

อีกทั้งกล้วยยังเป็นผลไม้มงคล เหมาะที่จะให้ได้ทุกโอกาส ไม่กิน ก็นำไปไหว้ เป็นคำอวยพร ดังคำกล่าวที่ว่า “ขอให้ทุกอย่างเป็นเรื่องกล้วยๆ” จึงเป็นที่นิยมนำไปฝากเป็นคำอวยพรที่กินได้

เลข อย.๔๓-๒-๐๐๓๕๕-๒-๐๐๐๓

#กล้วยทอด #กล้วยฉาบ #ภูมิปัญญาชาวบ้าน #วิถีชาวบ้าน #แม่อารักษ์ #ของฝากหนองคาย #กล้วยแปรรูป #ของฝากจากสังคม #อำเภอสังคม #จังหวัดหนองคาย #กล้วยทอด #กล้วยฉาบ #โรงงานกล้วย #โอทอป #วิถีชุมชน #วัตถุดิบชุมชน #ผลิตในชุมชน #แรงงานในชุมชน

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “กล้วยสุกทอด เบรคแตก (กล้วยน้ำว้า) ขนาด 1,000 กรัม ตรา แม่อารักษ์”

Your email address will not be published.

Quality
Price
Service