ผ้า ตรา สามทอ

ช่องทางการติดต่อซื้อขาย : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าฝ้ายบ้านสามทอ
หมายเลขโทรศัพท์ : 091-818-7742
ที่อยู่ : อุดรธานี

วิสาหกิจชุมชนผลิตเส้นไหมบ้านหนองกุง

รายละเอียดเพิ่มเติม

กลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านสามทอ ก่อตั้งขึ้นในเดือนเมษายน 2559 มีสมาชิกแต่ละคนมีการทอผ้าใช้กันในครัวเรือนไม่ได้ทอเพื่อจำหน่าย ภายหลังมีการจัดตั้งกลุ่มนี้ขึ้นเพื่อรักษาภูมิปัญญาของรุ่นพ่อ รุ่นแม่ไว้ให้ลูกหลานได้ศึกษา จึงหันมาทอเพื่อจำหน่าย และทำเป็นศูนย์เรียนรู้เส้นใย ธรรมชาติ โดยจุดเด่นของผลิตภัณฑ์กลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านสามทอ คือ เส้นใยจากธรรมชาติ ย้อมด้วยสีธรรมชาติ นอกจากนี้จุดเด่นอีกอย่างคือ การย้อมสีด้วยน้ำส้มควันไม้ ที่จะช่วยลดการระคายเคืองผิวหนังเมื่อสวมใส่ ที่นี่ยังมีการปลูกพันธุ์ฝ้าย พันธุ์ครามไว้ใช้เองเพื่อนำมาเป็นวัตถุดิบในการทอผ้าอีกด้วย

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ผ้า ตรา สามทอ”

Your email address will not be published.

Quality
Price
Service