ผ้า ตรา นิกรแก้ว

ช่องทางการติดต่อซื้อขาย : วิสาหกิจชุมชนผลิตเส้นไหมบ้านหนองกุง
หมายเลขโทรศัพท์ : 087-226-2726 (เพิ่ม LINE ได้)
ที่อยู่ : อุดรธานี

วิสาหกิจชุมชนผลิตเส้นไหมบ้านหนองกุง

รายละเอียดเพิ่มเติม

การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมของ นาง นิกร  แก้ววิสัย เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ ๒๕๕๑ จากการสืบทอดจากบรรพบุรุษได้เริ่มก่อตั้งวิสาหกิจชุมชนผลิตเส้นไหมบ้านหนองกรุง เลขที่ 117 หมู่ที่ 1 ตำบล หนองกรุงศรี อำเภอ โนนสะอาด จังหวัด อุดรธานี มีสมาชิกเริ่มก่อตั้ง15คน ต่อมาได้เริ่มขยายเครือข่ายมี หมู่6 หมู่8 หมู่10 แต่ละหมู่บ้านมี สมาชิก20คนต่อมาได้แยก เพื่อไปถ่ายทอดการผลิตเส้นไหมให้ชุมชน

หลังจากนั้นก็ได้รับการแนะนำจาก หน่วยงานราชการจากศูนย์หม่อนไหม เฉลิมพระเกียรติฯ อุดรธานี และได้เข้ารับการฝึกอบรมทางด้านวิชาการ จากศูนย์ หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา โดยได้นำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการจัดการทางด้าน การผลิต เช่น การจัดการโรงเลี้ยงไหมโดยเน้นเรื่องความสะอาด เพื่อการดูแลรักษาความสะอาดได้ง่าย โดยการนำหลักวิชาการ มาประยุกต์ในการใช้ เช่น จ่อพลาสติก แทนจ่อแบบเดิม ตาข่ายถ่ายมูล การใช้พวงสาวไหมเด่นชัย ๑ แทนพวงสาวพื้นบ้าน และได้จัดตั้งกลุ่ม วิสาหกิจชุมชน กลุ่มผลิตเส้นไหม เมื่อปี พ.ศ ๒๕๕๒ มีความสนใจและเริ่มเลี้ยงไหม อีรี่ ตั้งแต่ปี พ.ศ ๒๕๕๓ จนถึงปัจจุบัน

การสร้างรายได้แก่ชุมชนกลุ่มวิสาหกิจผลิตเส้นไหมบ้านหนองกรุง โดยเฉลี่ยแล้วสามารถสร้างรายได้  800,000 บาท/ปี  สมาชิกของกลุ่ม มีรายได้ 40,000 บาท/ต่อปี ซึ่งลายผ้าที่ทำรายได้ดีที่สุด คือ ผ้าถุงลายโบราณ ราคาผืนละ 14,000 บาท

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ผ้า ตรา นิกรแก้ว”

Your email address will not be published.

Quality
Price
Service