ใบบัวบกทอดกรอบ รสดั้งเดิม ขนาด 70 กรัม ตรา บ้านหม่อมแช่ม

ราคาโดยประมาณ 35.00฿

ช่องทางการติดต่อซื้อขาย : วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรบ้านคลองหม่อมแช่ม
หมายเลขโทรศัพท์ : 084-559-6525, 062-356-5497
ที่อยู่ : นนทบุรี

วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรบ้านคลองหม่อมแช่ม

รายละเอียดเพิ่มเติม

ใบบัวบกเป็นพืชสมุนไพรที่บรรพบุรุษในชุมชนทำเป็นอาชีพเสริมจากการทำนาสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน โดยเริ่มจากการ แปรรูปเป็นน้ำสมุนไพร ต่อยอดมาเป็นการตากแห้งแปรรูปเป็นชาใบบัวบก ส่งขายตามท้องตลาด แต่เนื่องจากการแปรรูปดังกล่าวขาดองค์ความรู้ในการจัดการทำให้การเก็บรักษาไว้ได้ไม่นาน ทางกลุ่มและสมาชิก จึงได้ประชุมปรึกษาหารือส่วนงานราชการ เพื่อพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ และขอรับการสนับสนุนการผลิต

ด้านเทคโนโลยี
– การนำเทคโนโลยีการใช้เครื่องมือ BCG
– การใช้พลังงานสะอาด(โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์) มาใช้ในการอบไล่ความชื้น
– ใช้เทคโนโลยีเครื่องสลัดน้ำมันมาใช้ เพื่อให้ใบบัวบก ปราศจากไขมัน
– ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน มีการน้ำมันจากการทอดใบบัวบก ทางกลุ่มบรรจุขวดขาย และน้ำมันที่ได้จากการสลัดใบบัวบก ขายให้ผู้ผลิตไบโอดีเซล ใช้ในเครื่องมือการเกษตรในพื้นที่ ส่วนผลผลิตที่ตกเกรด ชุมชนขายให้กับ เกษตรกรในพื้นที่เพื่อนำเป็นอาหารสัตว์(ปลา)
– ขั้นตอนการผลิตใบบัวบก เน้นรักษาสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ต้นน้ำคือใบบัวบกได้รับมาตรฐาน GAP จากสำนักงานเกษตร ช่วยยกระดับรายได้เกษตรกรในพื้นที่ในราคาประกัน กิโลกรัมละ 30 บาท การแปรรูป มีการใช้พลังงานสะอาด ที่ไม่มีต้นทุนมาใช้ และการใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยในด้านสุขภาพผู้บริโภค สิ่งของเหลือจากการผลิตมีกระบวนการจัดการ Zero waste

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ใบบัวบกทอดกรอบ รสดั้งเดิม ขนาด 70 กรัม ตรา บ้านหม่อมแช่ม”

Your email address will not be published.

Quality
Price
Service