ข้าวหอมแม่ลา

ราคาโดยประมาณ 60.00฿

ช่องทางการติดต่อซื้อขาย : วิสาหกิจชุมชนศูนย์ผลิตข้าวอินทรีย์ลำแม่ลา
หมายเลขโทรศัพท์ : 0895108351
ที่อยู่ : สิงห์บุรี

ช่องทางการติดต่อซื้อขาย : วิสาหกิจชุมชนศูนย์ผลิตข้าวอินทรีย์ลำแม่ลา

2/1 หมู่ 12 ถ.

ต.ทับยา

อ.อินทร์บุรี

จ.สิงห์บุรี 16110

โทรศัพท์: 089-5108351

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้าวหอมแม่ลา เป็นข้าวอินทรีย์ที่ปลูกในท้องถิ่นลำแม่ลา ด้วยวิธีย้อนรอยวิถีธรรมชาติแบบดั้งเดิม

เพื่อให้ระบบนิเวศ มีความสมดุลระหว่างการผลิตข้าว ปลา อาหาร ข้าวหอมแม่ลา

เป็นผลิตผลจากกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ข้าวต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

ที่ได้รับการรับรองเป็นแหล่งผลิตข้าวอินทรีย์ (Organic Thailand) ไร้สารเคมี ไร้สารกันมดและมอด

ผลิตโดยชาวนาตัวจริง ไม่ผ่านโรงสีใหญ่หรือพ่อค้าคนกลาง หุงนิ่ม โดยอัตราส่วน ข้าว 1 ส่วน น้ำ 1 ส่วน

ผลิตโดยวิสาหกิจชุมชนศูนย์ผลิตข้าวอินทรีย์ลำแม่ลา