ข้าวสังข์หยดพัทลุง บรรจุ 1 กิโลกรัม

ราคาโดยประมาณ 95.00฿

ช่องทางการติดต่อซื้อขาย : SaBai บ้านนาหน้าเขาพัทลุง
หมายเลขโทรศัพท์ : 0918354955
ที่อยู่ : พัทลุง

ช่องทางการติดต่อซื้อขาย : SaBai บ้านนาหน้าเขาพัทลุง

ที่อยู่ : 308 หมู่ที่ 3 บ้านควนปริง

ต.พนมวังก์

อ.ควนขนุน

จ.พัทลุง 93110

หมายเลขโทรศัพท์ :091-835-4955 (ดร.ลภัสรินทร์ วิบูลย์กุล) ,091-935-4451

(คุณชินธันธิ์ อนันต์มั่งคั่งวกุล)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผลิตจากแหล่งปลูกธรรมชาติ ที่ได้ชื่อว่า อู่ข้าว ของภาคใต้  เป็นแหล่งที่ราบ

ระหว่างทิวเขาบรรทัดกับทะเลสาบสงขลา-พัทลุง อันอุดมสมบูรณ์ ที่เป็นแหล่งกำเนิด

ผลผลิตทางการเกษตร หลากหลายชนิด ข้าวสังข์หยด เป็นหนึ่งของผลผลิตท้องถิ่น

ที่สะท้อนถึง ดิน น้ำ ที่ดินสมบูรณ์ สู่เมล็ดข้าวเรียวเล็กสีแดงเข้ม อุดมสมบูรณ์ ด้วย

ธาตุอาหาร วิตามิน ที่มีประโยชน์ ต่อร่างกาย ช่วยป้องกัน และบำบัดอาการเจ็บป่วย

ของร่างกายได้