ผ้าทอยกโบราณ ผ้าทอยกนครศรีธรรมราช @ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านเนินมวง

ราคาโดยประมาณ 3,800.00฿

ช่องทางการติดต่อซื้อขาย : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านเนินมวง
หมายเลขโทรศัพท์ : 0988626322,0921254724
ที่อยู่ : นครศรีธรรมราช

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านเนินมวง

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผ้ายกโบราณ ผ้ายกนครศรีธรรมราชแท้

แต่ละผืนจะมีลวดลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งแต่ละผืนจะใช้เวลาในการทอประมาณ 3 เดือนหรือมากกว่านั้น

จะต้องใช้ฝีมือ ความชำนาญ เวลา ความขยันบวกกับความอดทน

ในหนึ่งปีผ้ายกโบราณจะออกมาให้เห็นเพียงน้อยนิดเท่านั้น