เครื่องแกงเผ็ดบ้านโคกม่วง

ราคาโดยประมาณ 40.00฿

ช่องทางการติดต่อซื้อขาย : กลุ่มเครื่องแกงปักษ์ใต้ บ้านโคกม่วง
หมายเลขโทรศัพท์ : 0622432669
ที่อยู่ : สงขลา

ช่องทางการติดต่อซื้อขาย : กลุ่มเครื่องแกงปักษ์ใต้ บ้านโคกม่วง

ที่อยู่ : 88

ต.โคกม่วง

อ.คลองหอยโข่ง

จ.สงขลา 90230

หมายเลขโทรศัพท์ : 062-243-2669

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:
OTOP

อย.

ฮาลาล.

รายละเอียดเพิ่มเติม

เครื่องแกงปักษ์ใต้บ้านโคกม่วง สะอาด รสชาดอร่อย

เครื่องแกงปักษ์ใต้

กลุ่มเครื่องแกงปักษ์ใต้บ้านโคกม่วง

เครื่องแกงรสเด็ด