น้ำผึ้งป่าสด

ราคาโดยประมาณ 50.00฿

ช่องทางการติดต่อซื้อขาย : เดวิดโชฟาร์มผึ้ง สตูล
หมายเลขโทรศัพท์ : 0918496345
ที่อยู่ : สตูล

ช่องทางการติดต่อซื้อขาย : เดวิดโชฟาร์มผึ้ง สตูล

535 ม.2

ต.คลองขุด

อ.เมือง

จ.สตูล 91000

หมายเลขโทรศัพท์ : 091-849-6345

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:
OTOP

อย.

รายละเอียดเพิ่มเติม

น้ำผึ้งป่าสด ๆ จากแดนใต้

น้ำผึงจากธรรมชาติและอุปกรณ์การเลี้ยงผึ้ง น้ำผึ้งจากใบยาง