สบู่โปรตีนไหม กลิ่นดอกมะลิสด

ราคาโดยประมาณ 90.00฿

ช่องทางการติดต่อซื้อขาย : กลุ่มอนุรักษธรรมชาติสบู่โปรตีนไหมบ้านหนองสาหร่าย
หมายเลขโทรศัพท์ : 0867028676
ที่อยู่ : สุพรรณบุรี

ช่องทางการติดต่อซื้อขาย : กลุ่มอนุรักษธรรมชาติสบู่โปรตีนไหมบ้านหนองสาหร่าย

นายสมยศ เต็มวิริยะนุกูล

520 หมู่ 2

ต.หนองสาหร่าย

อ.ดอนเจดีย์

จ.สุพรรณบุรี

หมายเลขโทรศัพท์ : 086-702-8676

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

สบู่โปรตีนไหม ผสมน้ำผึ้ง กลิ่นดอกมะลิสด