ชุดของขวัญข้าวออร์แกนิค

ราคาโดยประมาณ 785.00฿

ช่องทางการติดต่อซื้อขาย : บจก. Green Living Camp
หมายเลขโทรศัพท์ : 0836996556
ที่อยู่ : นครปฐม

ช่องทางการติดต่อซื้อขาย : บจก. Green Living Camp

260/13

ต.พระปฐมเจดีย์

อ.เมืองนครปฐม

จ.นครปฐม

หมายเลขโทรศัพท์ : 081-830-5520

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชุดของขวัญ ชุดนี้ประกอบด้วย ข้าวออร์แกนิค ๘ ชนิด ขนาด ๒๕๐ กรัม ทั้งหมด มีดังต่อไปนี้

๑. ข้าวไรซ์เบอร์รี่

๒. ข้าวหอมมะลิแดง

๓. ข้าวปิ่นเกษตร

๔. ข้าวนครชัยศรี

๕. ข้าวหอมนิล

๖. ข้าวไตรทิพย์

๗. ข้าวสินเหล็ก

๘.ข้าวไตรทิพย์ (ข้าวสามชนิดรวมกัน) สำหรับเป็นของฝากได้ทุกโอกาส