ผ้าทอมัดหมี่บ้านพวน ลายหมี่สีสไลด์

ราคาโดยประมาณ 900.00฿

ช่องทางการติดต่อซื้อขาย : วิสาหกิจชุมชนสตรีอาสาบ้านพวน
หมายเลขโทรศัพท์ : 0890521899
ที่อยู่ : ลพบุรี

ช่องทางการติดต่อซื้อขาย : วิสาหกิจชุมชนสตรีอาสาบ้านพวน

ที่อยู่ : 82 หมู่ 10

ต.หินปัก

อ.บ้านหมี่

จ.ลพบุรี 15110

หมายเลขโทรศัพท์ : 089-052-1899

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผ้าทอมัดหมี่บ้านพวน ลายหมี่สีสไลด์