มันม่วงอบกรอบ 35 กรัม

ราคาโดยประมาณ 20.00฿

ช่องทางการติดต่อซื้อขาย : บจก.จิราพรฟู้ด / บริษัท จิราพร จำกัด
หมายเลขโทรศัพท์ : 0882821156
ที่อยู่ : พิษณุโลก

ช่องทางการติดต่อซื้อขาย : บจก.จิราพรฟู้ด / บริษัท จิราพร จำกัด

ที่อยู่ : 20/5 หมู่ 3

ต.บางกระทุ่ม

อ.บางกระทุ่ม

จ.พิษณุโลก 65110

หมายเลขโทรศัพท์ : 055-000-143 ,088-282-1156

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:
GAP

GMP

HACCP

OTOP

ฮาลาล

รายละเอียดเพิ่มเติม

มันม่วงอบกรอบ บรรจุถุงละ 35 กรัม ใช้วัตตถุดิบชั้นเลิศจากแหล่งที่มาที่มีชื่อเสียง

อายุการเก็บรักษา 6 เดือน มาตรฐาน GMP/HACCP