ข้าวสังหยด

ราคาโดยประมาณ 60.00฿

ช่องทางการติดต่อซื้อขาย : กลุ่มวิสาหกิจโรงสีข้าวชุมชนบ้านหนองโอน
หมายเลขโทรศัพท์ : 0849652702
ที่อยู่ : สงขลา

กลุ่มวิสาหกิจโรงสีข้าวชุมชนบ้านหนองโอน
nช่องทางการติดต่อซื้อขาย :ข้าวสังข์หยดตรา สองเล

คุณ ไพบูลย์ หนูราช

12/3 หมู่ 6

ต.ควนรู

อ.รัตภูมิ

จ.สงขลา 90180

โทร: ‭084-965-2702

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้าวเพื่อสุขภาพ