ปลาเค็มแดดเดียว ตรา เหมือนใจ

ราคาโดยประมาณ 100.00฿

ช่องทางการติดต่อซื้อขาย : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทุ่งรวงทอง
หมายเลขโทรศัพท์ : 0810867937
ที่อยู่ : ตรัง

รายละเอียดเพิ่มเติม

ปลาเค็มแดดเดียว ตรา เหมือนใจ