แชมพูสมุนไพรเห็ดหลินจือถั่งเช่า

ราคาโดยประมาณ 350.00฿

ช่องทางการติดต่อซื้อขาย : วิสาหกิจชุมชนศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย
หมายเลขโทรศัพท์ : 0618247829
ที่อยู่ : สมุทรปราการ

ช่องทางการติดต่อซื้อขาย : วิสาหกิจชุมชนศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย จ.สมุทรปราการ (ผศ.ดร. บุญเลิศ ไทยทัตกุล)

ที่อยู่ : 48/16 หมู่1

ต.บางโฉลง

อ.บางพลี

จ.สมุทรปราการ 10540

หมายเลขโทรศัพท์ : 061-824-7829 , 063-396-2471 , 087-807-6700

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดสินค้า

Chong cao & Lingzhi Herbal shampoo 250 g.

Properties

1. Reduce gray hair, excellent for hair care smooth and radiant

2. Excellent for itchy scalp treatment.

3. Nourish the hair soft, sleek and smooth.

4. Volumized and anti-frizzy for hair.

5. Reduce inflammation of the scalp.

6. Help stop the hair loss

7. Strengthen hair roots

8.Helps to grow more new hair

Ingredients

1. Golden silk Cocoon Extract

2. Cong cao extract

3. Lingzhi extract

4. Surfactants

5. Vitamin B5

6. Flavoring agent

7. Coconut diethanolamide

8. Sodium chloride

9. Water

10. Preservatives

Usage

1. Wash hair and scalp With clean water

2. Apply shampoo thoroughly Both hair and scalp

(The amount of shampoo is more or less depending on the amount of hair. And the scalp condition of the user) gently massage until foaming

3. Wash thoroughly.

Suitable for

Applicable to all ages

FDA No. 10-1-61000-4-4857