โลชั่นสมุนไพรเห็ดหลินจือถั่งเช่า

ราคาโดยประมาณ 300.00฿

ช่องทางการติดต่อซื้อขาย : วิสาหกิจชุมชนศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย
หมายเลขโทรศัพท์ : 0618247829
ที่อยู่ : สมุทรปราการ

ช่องทางการติดต่อซื้อขาย : วิสาหกิจชุมชนศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย จ.สมุทรปราการ (ผศ.ดร. บุญเลิศ ไทยทัตกุล)

ที่อยู่ : 48/16 หมู่1

ต.บางโฉลง

อ.บางพลี

จ.สมุทรปราการ 10540

หมายเลขโทรศัพท์ : 061-824-7829 , 063-396-2471 , 087-807-6700

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดสินค้า

Chong cao & Lingzhi herbal beauty Lotion 15 g.

Properties

1. Helps stimulate cells to make freckles and dark spots look faded

2. Makes skin firm, smooth, clear, radiant.

3. Helps to soften the skin. Bright and clear

4. Makes the skin look younger.

5. Helps make the skin look luscious.

6. Helps to remove wrinkles and firming the skin

Usage

Clean the body with Lingzhi Chong cao golden silk cocoons soap.

Before using lotion. Apply all over the body both morning and night.

Suitable for

FDA No. 10-1-60100-6-3434