สบู่สมุนไพร เห็ดหลินจือ เห็ดถั่งเช่า รังไหม

ราคาโดยประมาณ 250.00฿

ช่องทางการติดต่อซื้อขาย : วิสาหกิจชุมชนศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย
หมายเลขโทรศัพท์ : 0618247829
ที่อยู่ : สมุทรปราการ

ช่องทางการติดต่อซื้อขาย : วิสาหกิจชุมชนศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย จ.สมุทรปราการ (ผศ.ดร. บุญเลิศ ไทยทัตกุล)

ที่อยู่ : 48/16 หมู่1

ต.บางโฉลง

อ.บางพลี

จ.สมุทรปราการ 10540

หมายเลขโทรศัพท์ : 061-824-7829 , 063-396-2471 , 087-807-6700

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดสินค้า

Silk Cocoon Chong cao & Lingzhi Herbal soap 90 g.

Properties

1. Take care of the skin to look dewy, sparkling.

2. Helps to remove wrinkles, skin look more firm.

3. Helps to reduce wrinkles, dark spots and dull skin.

4. Make the body skin smooth and radiant.

5. Helps to soften and brighten the body skin.

Usage

Use to wash the face in the morning and before going

to bed or use to cleanse the body. Then use a face serum

and body lotion. Will make the skin clearer, look watery,

soft and will not be rough.

Suitable for

Applicable to all ages