เบาะสาน เบาะยางพาราสำหรับ รองนั่ง / พิงหลัง

ราคาโดยประมาณ 950.00฿

ช่องทางการติดต่อซื้อขาย : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเย็บผ้าเครื่องนอนยางพารา
หมายเลขโทรศัพท์ : 0861339472
ที่อยู่ : กำแพงเพชร

ช่องทางการติดต่อซื้อขาย : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเย็บผ้าเครื่องนอนยางพารา

ที่อยู่ 8/2 หมู่3

ต.เขาคีริส

อ.พรานกระต่าย

จ.กำแพงเพชร 62110

หมายเลขโทรศัพท์ : 086-133-9472

รายละเอียดเพิ่มเติม

สันนูนจากการสานทำให้ตัวผู้ใช้ไม่แนบติดกับเบาะ เปรียบเสมือนมีปุ่มนวดทั่วผืนเบาะ และมีช่องระบายอากาศจากลายสาน กระจายจุดรับน้ำหนักทั่วผืน อายุงาน 5-10 ปี ไม่ยุบแบน ซักได้ ตากในร่ม