ข้าวหอมมะลิแดง น้ำหนัก 1 กิโลกรัม

ราคาโดยประมาณ 40.00฿

ช่องทางการติดต่อซื้อขาย : วิสาหกิจชุมชนบ้านเนินแต้
หมายเลขโทรศัพท์ : 0828772664
ที่อยู่ : นครสวรรค์

ช่องทางการติดต่อซื้อขาย : วิสาหกิจชุมชนบ้านเนินแต้

ที่อยู่ : 47 หมู่ 9

ต.ห้วยร่วม

อ.หนองบัว

จ.นครสวรรค์

หมายเลขโทรศัพท์ : 082-877-2664

Facebook : วิสาหกิจชุมชนบ้านเนินแต้

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:
GAP

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชุมชนบ้านเนินแต้ ตั้งอยู่ที่ต.ห้วยร่วม อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์

ชุมชนบ้านเนินแต้อยู่ในต.ที่มีแหล่งน้ำหลายสาย เชื่อมต่อกันหลายหมู่บ้าน จึงเรียกบริเวณนี้ว่า ห้วยร่วม ชาวบ้านได้อาศัยแหล่งน้ำนี้ใช้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมซึ่งคนในชุมชนบ้านเนินแต้ส่วนใหญ่จะทำนาเป็นหลัก ด้วยพื้นที่ที่เหมาะสม ทำให้ผลิตข้าวได้คุณภาพดีและมีปริมาณมาก จึงรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านเนินแต้ขึ้น เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวของชุมชน และได้พัฒนาต่อยอดนำข้าวเปลือกมาแปรรูปเป็นข้าวสารคุณภาพดีจำหน่าย โดยยึดเป้าหมายของกลุ่ม “ที่ต้องการจะผลิตข้าวคุณภาพและปลอดภัยให้กับผู้บริโภค” โดยทางกลุ่มผลิตข้าวตามมาตรฐานของGAPจึงมั่นใจได้ว่า ข้าวหอมมะลิแดงบ้านเนินแต้ เป็นสินค้าที่ดี มีประโยชน์ และได้คุณภาพมาตรฐาน