ไวน์มังคุด

ราคาโดยประมาณ 350.00฿

ช่องทางการติดต่อซื้อขาย :
หมายเลขโทรศัพท์ : 0862688254
ที่อยู่ : สุราษฎร์ธานี

ช่องทางการติดต่อซื้อขาย : นาง สุมณฑา อินทร์แก้ว

ที่อยู่ : 40/2 ม.1

ต.ชัยบุรี

อ.ชัยบุรี

จ.สุราษฎร์ธานี

เบอร์โทร : 086-268-8254

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:
มผช.

รายละเอียดเพิ่มเติม

เภาทองไวน์ชัยบุรี คัดจากผลไม้ที่ปราศจากสารพิษ เพราะเป็นผลไม้ตามธรรมชาติ

เช่น ผลมะเม่า และผลิตตามฤดูกาล ซึ่งเป็นไวน์ชั้นดีจาก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

ซึ่งเป็นแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพแห่งด้ามขวานไทย เป็นผลไม้ที่ออกตามฤดูกาล

ได้รสชาติไวน์ที่รสชาติเข้มข้นมาตรฐาน มีกระบวนการผลิตที่สะอาด และปลอดภัย ได้รับการรับรองจากหน่วยงานราชการ