ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ ตราเพชรคอรุม 1 กก.

ราคาโดยประมาณ 60.00฿

ช่องทางการติดต่อซื้อขาย : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรสร้างสรรค์
หมายเลขโทรศัพท์ : 0817272166
ที่อยู่ : อุตรดิตถ์

ช่องทางการติดต่อซื้อขาย : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนต.คอรุม

ที่อยู่ : เลขที่ 99 ม.2

ต.คอรุม

อ.พิชัย

จ.อุตรดิตถ์

หมายเลขโทรศัพท์ : 081-727-2166

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่

-ช่วยรักษาผิวพรรณ ชะลอภาวะแก่ก่อนวัย

-เหมาะกับบุคคลที่ควบคุมน้ำตาลในอาหาร

-ลดภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ และหลอดเลือด

-ลดภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง