เสื่อกก ขนาด 3 ฟุต

ราคาโดยประมาณ 290.00฿

ช่องทางการติดต่อซื้อขาย : วิสาหกิจชุมชนผักตบชวา และเสื่อกก
หมายเลขโทรศัพท์ : 0841193719
ที่อยู่ : อุตรดิตถ์

ช่องทางการติดต่อซื้อขาย : วิสาหกิจชุมชนผักตบชวา และเสื่อกก

ที่อยู่ : เลขที่ 14/1 ม.6 ซอย1

ต.หาดกรวด

อ.เมืองอุตรดิตถ์

จ.อุตรดิตถ์

หมายเลขโทรศัพท์ : 084-119-3719

รายละเอียดเพิ่มเติม

วิสาหกิจชุมชนผักตบชวาและเสื่อกก จ.อุตรดิตถ์ เป็นสินค้า OTOP

ระดับ 4 ดาว ซึ่งต้องบอกว่าเป็นวิถีชาวบ้านที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น อัตลักษณ์เด่น

ของที่นี่ คือเสื่อไม่มีร่องกลาง การต่อตะเข็บเรียบร้อยรอยเย็บรอยทอปราณีต

ส่วนวัตถุดิบที่นำมาทําเสื่ออย่างต้นกก ก็ปลูกกันเอง ในชุมชน และทอกันเอง

ในหมู่บ้านเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน ในปัจจุบันทางชุมชนได้ต่อยอด

สินค้า โดยการออกแบบให้สินค้าทันสมัยกว่าเดิม และยังคิดทําสินค้าที่

หลากหลายมากขึ้น จากเดิมที่มีแต่เสื่อกกผืนใหญ่ๆ แต่ตอนนี้สินค้ามีทั้ง

กล่องใส่กระดาษทิชชู จานรองแก้ว และที่นอนฟูก โดยได้เลือกใช้ฟองน้ำ

คุณภาพสูง ที่สําคัญสามารถนําฟูกออกมาทําความสะอาดได้ง่าย พับเก็บง่าย