ข้าวไรข์เบอร์รี่ 1 กิโลกรัม ตราข้าวน้ำจำ พะเยา

ราคาโดยประมาณ 70.00฿

ช่องทางการติดต่อซื้อขาย : ข้าวน้ำจำ พะเยา
หมายเลขโทรศัพท์ : 0909732379
ที่อยู่ :

ช่องทางการติดต่อซื้อขาย : ข้าวน้ำจำ พะเยา

ที่อยู่ : เลขที่ 217 หมู่ 2

ต.จำป่าหวาย

อ.เมืองพะเยา

จ.พะเยา

หมายเลขโทรศัพท์ : 090-973-2379

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:
GAP

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวปลอดสารพิษ โดยใช้แหล่งน้ำจากธรรมชาติ (แหล่งน้ำทรัพย์น้ำจำ) หอม นุ่ม ลำ แต้ๆๆ จ้าว สินค้าผลิตในชุมชน