ข้าวหอมมะลิ 105 ตราข้าวน้ำจำ พะเยา

ราคาโดยประมาณ 50.00฿

ช่องทางการติดต่อซื้อขาย : ข้าวน้ำจำ พะเยา
หมายเลขโทรศัพท์ : 0909732379
ที่อยู่ :

ช่องทางการติดต่อซื้อขาย : ข้าวน้ำจำ พะเยา

ที่อยู่ : เลขที่ 217 หมู่ 2

ต.จำป่าหวาย

อ.เมืองพะเยา

จ.พะเยา

หมายเลขโทรศัพท์ : 090-973-2379

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:
GAP

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้าวหอมมะลิ 105 ข้าวหอม นุ่ม อร่อย ปลูกจากแหล่งน้ำธรรมชาติ

(แหล่งน้ำทรัพย์ น้ำจำ)ข้าวปลอดภัย GAP