ข้าวหอมมะลิ พรีเมี่ยม 100 % ตราข้าวหอมสร้อยศรี 5 กิโลกรัม

ราคาโดยประมาณ 250.00฿

ช่องทางการติดต่อซื้อขาย : วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนต.จุน
หมายเลขโทรศัพท์ : 0932682609
ที่อยู่ : พะเยา

ช่องทางการติดต่อซื้อขาย : วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนต.จุน

ที่อยู่ : เลขที่ 106/1 หมู่ 16

ต.จุน

อ.จุน

จ.พะเยา

หมายเลขโทรศัพท์ : 093-268-2609

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้าวหอมมะลิ  ปลูกแบบข้าวอินทรีย์

ได้ใบรับรอง Organic thailnad