ชาบัวกว๊านพะเยา

ราคาโดยประมาณ 200.00฿

ช่องทางการติดต่อซื้อขาย : วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์บัวกว๊านพะเยา
หมายเลขโทรศัพท์ : 0899973634
ที่อยู่ : พะเยา

ช่องทางการติดต่อซื้อขาย : วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์บัวกว๊านพะเยา

ที่อยู่ : เลขที่ 69 หมู่ที่ 10 ถนน

ต.ท่าจำปี

อ.เมืองพะเยา

จ.พะเยา 56000

หมายเลขโทรศัพท์ : 0899973634

รายละเอียดเพิ่มเติม

กว๊านพะเยากับความเชื่อ

สู่การเป็นผลิตภัณฑ์

กว๊านพะเยานับเป็นแหล่งน้ำคู่บ้านคู่เมืองจ.พะเยาตั้งแต่อดีตและวิถีชีวิตชาวบ้านคนเฒ่าคนแก่ที่อาศัยอยู่บริเวณกว๊านที่นำใบบัวมาจากกว๊านพะเยามาทำเป็นบุหรี่แก้โรคไซนัสและเก็บดอกบัวไปไหว้พระ ตามความเชื่อของบัวที่อยู่คู่กับพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นสัญลักษณ์คุณงามความดี ตั้งแต่สมัยพุทธกาลอีกทั้งยังเป็นดอกไม้ประจำศาสนาพุทธ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพะเยาได้เล็งเห็นประโยชน์จากบัวจึงมีแนวคิดนำบัวจากกว๊านพะเยาไปแปรรูปเป็นชาเพื่อขาย อีกทั้งยังสร้างรายได้ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

สดใหม่ทุกรอบ จากแหล่งน้ำธรรมชาติ​และศักดิ์​สิทธิ์​

อบ บด ฆ่าเชื้อราอย่างดี ไม่มีวัตถุกันเสีย

จากบัวหลวงทั้ง5ส่วนก้านใบดอกเกสรและดีบัวล้วนๆ ไม่มีผสม

จึงมั่นใจได้ว่า อัดแน่นด้วยประโยชน์ 100%

ชาบัวหลวง​กว๊าน​พะเยา​(ดอกบัว)1 ห่อ มี 30 ซอง และ1กล่องมี20ซอง

🌷🍵🍵🌷
href=https://web.facebook.com/hashtag/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B9%8A%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2?__eep__=6&__cft__[0]=AZVxmgNLPs-0RCJZVSmmkUR2k35PTfoRcj_GdEtNarzNbR8PglpxP6dtgExbBpOlJpmh8T8xMG_GCKZv2682Ac-p9MhWAy86C_O8llB08qP-w7CDMZkcLlPwDHDg8cLUI8XMPspl5CkCOLh8pgBPG-YbRksFJ7N8TMWUWW2hVay-XA&__tn__=*NK-y-R>ชาบัวกว๊านพะเยา
href=https://web.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%9D%E0%B8%B2%E0%B8%81?__eep__=6&__cft__[0]=AZVxmgNLPs-0RCJZVSmmkUR2k35PTfoRcj_GdEtNarzNbR8PglpxP6dtgExbBpOlJpmh8T8xMG_GCKZv2682Ac-p9MhWAy86C_O8llB08qP-w7CDMZkcLlPwDHDg8cLUI8XMPspl5CkCOLh8pgBPG-YbRksFJ7N8TMWUWW2hVay-XA&__tn__=*NK-y-R>รักสุขภาพให้ดื่มชาบัวรักคนรอบตัวให้ซื้อชาบัวไปฝาก