ข้าวอินทรีย์บ้านดอกบัว ORGANIC RICE

ราคาโดยประมาณ 60.00฿

ช่องทางการติดต่อซื้อขาย : สหกรณ์การเกษตรปฎิรูปที่ดิน บ้านดอกบัว จำกัด
หมายเลขโทรศัพท์ : 0828957321
ที่อยู่ : พะเยา

ช่องทางการติดต่อซื้อขาย : สหกรณ์การเกษตรปฎิรูปที่ดิน บ้านดอกบัว จำกัด

ที่อยู่ : บ้านบัว หมู่ 4

ต.บ้านตุ่น

อ.เมือง

จ.พะเยา

หมายเลขโทรศัพท์ : 082-895-7321

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

“ข้าวอินทรีย์บ้านดอกบัว” เป็นข้าวอินทรีย์ที่มีคุณภาพและมีคุณค่าทางโภชนาการสูง ปลอดจากสารเคมีและมีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน จนได้รับตราOrganic Rice Thailand ผู้บริโภคสามารถมั่นใจว่า ได้รับประทานข้าวที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างแท้จริง

จากแหล่งน้ำบริสุทธิ์ จากยอดอุทยานแห่งชาติดอยหลวง ข้าวหอมมะลิ กข102 ข้าวไรท์เบอรี่ มีโรงสีข้าว เครื่องบรรจุสูญยากาศ เปิดผลิตมากว่า5ปี แปลงนาเพียง22ไร่อยู่ในพื้นที่โครงการอุทยานเศรษฐกิจพอเพียงชนะเลิศระดับประเทศไทยปี พ ศ 2553