ตะกร้าของขวัญ ข้าวกล้อง Organic Three บ้านไร่ต้นฝัน

ราคาโดยประมาณ 350.00฿

ช่องทางการติดต่อซื้อขาย : บ้านไร่ต้นฝัน ออร์แกนิคฟาร์ม
หมายเลขโทรศัพท์ : 0895013332
ที่อยู่ : แพร่

nช่องทางการติดต่อซื้อขาย : บ้านไร่ต้นฝัน ออร์แกนิคฟาร์ม

74/1 หมู่ที่ 13

บ้านนาไผ่

ต.ห้วยอ้อ

อ.ลอง

จ.แพร่

หมายเลขโทรศัพท์ : 089-501-3332 ,080-061-3332

รายละเอียดเพิ่มเติม

ของขวัญปีใหม่สำหรับปีนี้ หรือในโอกาสพิเศษๆ ของคนที่คุณเคารพรัก ให้ข้าวกล้องอินทรีย์เป็นของขวัญแทนคำอวยพรให้มีสุขภาพที่ดี แก่ลูกค้าที่น่ารัก หรือคนที่คุณรัก และญาติผู้ใหญ่นับถือ ในโอกาสพิเศษๆ แบบนี้ อวยพรด้วย “ตะกร้าของขวัญ ข้าวกล้อง Organic Three” จากผลิตภัณฑ์ ข้าวกล้องออร์แกนิค บ้านไร่ต้นฝัน ข้าวใหม่นาปี ฤดูเก็บเกี่ยวล่าสุด ประเพณีของคนปลูกข้าว หลังจากเสร็จสิ้นการเกี่ยวข้าวแล้ว จะนำข้าวใหม่นาปีที่ปลูกได้ปีนี้ หุงหา แจกจ่ายให้คนในครอบครัวกินกัน ถือเป็นการอวยพรให้มีกิน มีสุขภาพดี และเป็นการบอกให้คนในครอบครัวรู้ว่าเราจะมีข้าวกินในปีนี้ และปีต่อไปไม่ขาดแคลน ข้าวกล้องออร์แกนิคบ้านไร่ต้นฝันปลูกบนผืนดินอันอุดมสมบูรณ์ทางภาคเหนือ ณ จ.แพร่ บำรุงดิน บำรุงต้น ดูแลเก็บเกี่ยว เก็บรักษาข้าว ตามแบบวิถีเกษตรอินทรีย์ ไม่ใช้สารเคมีทุกกระบวนการ สอดคล้องพึ่งพิงกับวิถีธรรมชาติ และสีข้าวด้วยเครื่องสีข้าวของตนเอง ข้าวกล้องที่ได้จึง…หอมกรุ่น…นุ่ม…อร่อย ไม่ต้องแช่น้ำก่อนหุง ไม่ต้องนำไปผสมข้าวอื่นๆ ตะกร้าของขวัญ ข้าวกล้อง Organic Three หนึ่งชุด ประกอบด้วย ข้าวกล้องหอมนิล ออร์แกนิค 1 กก. ข้าวกล้องหอมมะลิแดง ออร์แกนิค 1 กก. ข้าวกล้องหอมมะลิ ออร์แกนิค 1 กก. บรรจุลงในตะกร้าของขวัญไม้ไผ่ ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของบ้านไร่ต้นฝัน ข้าวกล้องอินทรีย์ เพื่อสุขภาพ ของขวัญปีใหม่ม ของขวัญเพื่อสุขภาพ ปีใหม่ ข้าวกล้อง ข้าวออร์แกนิค NewYear, Gift,