มะคาเดเมียลีซอ มอยส์เจอไรซิ่ง โลชั่น 80 ml.

ราคาโดยประมาณ 250.00฿

ช่องทางการติดต่อซื้อขาย : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปมะคาเดเมียดอยช้าง
หมายเลขโทรศัพท์ : 0847392418
ที่อยู่ : เชียงราย 

ช่องทางการติดต่อซื้อขาย : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรู)มะคาเดเมียดอยช้าง (นายสุพจน์ วินิจวงษ์พนา)

562 หมู่ 3

ต.วาวี

อ.แม่สรวย

จ.เชียงราย

หมายเลขโทรศัพท์ : 084-739-2418 , 089-556-9895

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:
อย.

รายละเอียดเพิ่มเติม

อดีตดอยช้างเคยเป็นแหล่งปลูกฝิ่นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ปัจจุบันชาวเขาบนดอยช้างได้เปลี่ยนมาปลูกมะคาเดเมียซึ่งเป็นไม้ยืนต้นที่สร้างอาชีพและรายได้ ทั้งยังเป็นการมอบผืนป่ากลับคืนสู่ธรรมชาติอย่างยั่งยืน