ข้าวหอมมะลิ 100% ทุ่งกุลา สกต.ร้อยเอ็ด จำกัด

ราคาโดยประมาณ 160.00฿

ช่องทางการติดต่อซื้อขาย : สกต. ร้อยเอ็ด จำกัด
หมายเลขโทรศัพท์ : 0981055301
ที่อยู่ : ร้อยเอ็ด

ช่องทางการติดต่อซื้อขาย : สกต. ร้อยเอ็ด จำกัด

100 ม.8

ต.เหล่าหลวง

อ.เกษตรวิสัย

จ.ร้อยเอ็ด 45150

หมายเลขโทรศัพท์ : 098-105-5301

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้าวหอมมะลิ 100% ทุ่งกุลา