ข้าวหอมมะลิ 100 % A-Rice บรรจุ 1 กิโลกรัม

45.00฿

ช่องทางการติดต่อซื้อขาย : สกต. สุรินทร์ จำกัด
หมายเลขโทรศัพท์ : 044558771
ที่อยู่ : สุรินทร์

ช่องทางการติดต่อซื้อขาย : สกต. สุรินทร์ จำกัด

126 .ม.4

ต.ตาอ็อง

อ.เมือง

จ.สุรินทร์ 32000

หมายเลขโทรศัพท์ : 044-558-771

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:
GAP

GHP

GI

HACCP

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้าวหอมมะลิ 100 % A-Rice บรรจุ 1 กิโลกรัม