เนื้อโคขุนเสียบไม้ น้ำหนัก 250 กรัม

ราคาโดยประมาณ 130.00฿

ช่องทางการติดต่อซื้อขาย : ศรีภักดีฟาร์ม
หมายเลขโทรศัพท์ : 0872406827
ที่อยู่ : ศรีสะเกษ

ช่องทางการติดต่อซื้อขาย : ศรีภักดีฟาร์ม

13ม .7

ต.หนองงูเหลือม

อ.เบญจลักษ์

จ.ศรีสะเกษ 33110

หมายเลขโทรศัพท์ : 087-240-6827

รายละเอียดเพิ่มเติม

เนื้อโคขุนเสียบไม้ ไม่มีสารเร่งเนื้อแดง จากศรีภักดีฟาร์ม

ช่องทางการติดต่อซื้อขาย : ศรีภักดีฟาร์ม อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

หมายเลขโทรศัพท์ : 087-240-6817