ทุเรียนหมอนทองทรายขาว

ช่องทางการติดต่อซื้อขาย : สกต. ปัตตานี จำกัด
หมายเลขโทรศัพท์ : 0937475761
ที่อยู่ :

ช่องทางการติดต่อซื้อขาย : สกต. ปัตตานี จำกัด

หมายเลขโทรศัพท์ : 093-747-5761

Facebook :  ส.ก.ต. ปัตตานี

ID Line : 0937475761

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทุเรียนหมอนทองทรายขาว ที่ส่งขายทั้งในและนอกประเทศ ซึ่งทุเรียนทรายขาวจะสามารถตัดขายได้

ในช่วงเดือน มิถุนายน – กันยายน โดยประมาณเพราะเนื่องจากสภาพอากาศเกิดการแห้งแล้ง

ทุเรียนหมอนทองทรายขาว เป็นทุเรียนพันธุ์หมอนทองลักษณะพิเศษคุณภาพสูงเนื้ออร่อยไม่หวานจัดตรงกับ

ความต้องการของตลาดปัจจุบันมียอดจองล่วงหน้าเป็นจำนวนมากและมีชื่อเสียงดี

ทุเรียนหมอนทองทรายขาว จะสามารถตัดขายได้ในช่วงเดือน มิถุนายน – กันยายน โดยประมาณเพราะเนื่องจาก

สภาพอากาศเกิดการแห้งแล้ง

ช่องทางการติดต่อซื้อขาย : สกต. ปัตตานี จำกัด

หมายเลขโทรศัพท์ : 093-747-5761

Facebook :  ส.ก.ต. ปัตตานี

ID Line : 0937475761

E-Mail :  –