ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ราคาโดยประมาณ 10.00฿

ช่องทางการติดต่อซื้อขาย : สกต.ลำพูน จำกัด
หมายเลขโทรศัพท์ : 0844064230
ที่อยู่ : ลำพูน

ช่องทางการติดต่อซื้อขาย  สกต.ลำพูน จำกัด

17 ม.1

ต.ม่วงน้อย

อ.ป่าซาง

จ.ลำพูน

หมายเลขโทรศัพท์  089-633-3973 / 084-406-4230

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

1. รับซื้อจากสมาชิกและเกษตรกรทั่วไปโดยมีการกำหนดความชื้นไม่เกิน 30% และนำมาตากทำคุณภาพ

เพื่อลดความชื้น และแยกสิ่งเจือปนให้มีระดับความชื้น 14.50-18%

2.รับซื้อจากเครือข่ายสมาชิกเข้าโรงงานโดยกำหนดความชื้น 14.5-18% หรือไม่เกินที่โรงงานกำหนด