ปลาร้าคุณย่า

35.00฿

ช่องทางการติดต่อซื้อขาย : กลุ่มวิสากิจชุมชนลาดหวายพัฒนา
หมายเลขโทรศัพท์ : 0890123268
ที่อยู่ : สมุทรปราการ

กลุ่มวิสากิจชุมชนลาดหวายพัฒนา

เลขที่ 131 ม.6

ต.บางเพรียง

อ.บางบ่อ

จ.สมุทรปราการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสั่งซื้อสินค้า

หมายเลขโทรศัพท์ :089-012-3268

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

ปลาร้าคุณย่า

คุณย่า พินิจ เสือชิ้น มีอาชีพเลี้ยงปลานิล เนื่องด้วยสภาพน้ำ และอากาศที่แปรปรวนทําให้

ปลานิลตาย คุณย่าเกิดความ เสียดายจึงได้นําภูมิปัญญาชาวบ้านแบบโบราณ โดยการนํา

ปลานิลที่ตายมาแปรรูปเป็นปลาร้าไว้กินและแจกจ่าย ให้แก่ ชาวบ้านบริเวณบ้านใกล้

เรือนเคียงกัน เนื่องด้วยปลาร้าคุณย่า มีเอกลักษณ์และรสชาติที่ไม่เหมือนใคร คนที่ได้ชิม

ต่างบอก เป็นเสียงเดียวกันว่ามีความอร่อยที่พอดีและลงตัว ของคำว่า ปลาร้า