โอ่งผ้าไหม ในโหลแก้ว

ราคาโดยประมาณ 300.00฿

ช่องทางการติดต่อซื้อขาย : ละออจิตร
หมายเลขโทรศัพท์ : 0899952456
ที่อยู่ : สุโขทัย

ละออจิตร

67 ม.1

ต.ไกรนอก

อ.กงไกรลาศ

จ.สุโขทัย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสั่งซื้อสินค้า

หมายเลขโทรศัพท์ :089-995-2456 , 090-689-5688

รายละเอียดเพิ่มเติม

โอ่งผ้าไหม สุโขทัย

ของฝากจากเมืองต้นแบบอักษรไทย