ผ้าขาวม้า

ราคาโดยประมาณ 250.00฿

ช่องทางการติดต่อซื้อขาย : กลุ่มทอผ้าบ้านห้วยรอบ
หมายเลขโทรศัพท์ : 0987602747
ที่อยู่ : อุทัยธานี

กลุ่มทอผ้าบ้านห้วยรอบ

คุณอาภรณ์  เทศใจ

37 ม.2

ต.ห้วยรอบ

อ.หนองขาอย่าง

จ.อุทัยธานี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ สั่งซื้อสินค้า

หมายเลขโทรศัพท์ :098-760-2747

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผ้าขาวม้า ผ้าฝ้ายทอมือ จากเมือง อุทัยธานี

จุดเริ่มต้นรวมกลุ่มเพื่อทอผ้าจำหน่ายเพราะสมาชิกส่วนใหญมีองค์ความรู้ในการทอผ้าแบบโบราณ หลังนำออกจำหน่าย

เป็นที่สนใจ จึงผลิตหลากหลายรูปแบบเพื่อให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้น